Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai....

Bài giảng Hệ thống thông tin Đất

23/03/2012 Leave a comment

Hethongthongtindat

Advertisements

Hướng dẫn cài đặt Arcview

12/03/2012 Leave a comment

Huong_dan_cai_dat_Arcview

Lịch thực tập môn HTTTBĐS

12/03/2012 Leave a comment

Phân công chuyên đề Môn Hệ thống thông tin Địa lý

08/03/2012 Leave a comment

Phan_cong_Lop_thu_2

Phan_cong_Lop_thu_3

Phan_cong_Lop_thu_4

Phan_cong_Lop_thu_5

Sau khi xem danh sách phân công, các nhóm Download đúng chuyên đề của nhóm mình.

 

Download chuyên đề môn Hệ thống Thông tin Địa lý

08/03/2012 Leave a comment

Chuyên đề

Lưu ý: Sinh viên download đúng chuyên đề theo danh sách phân công (xem ở Website này)

Hướng dẫn SV K53 – T.Công hướng dẫn, trình bày báo cáo tiến độ đợt 1

13/02/2012 Leave a comment

Yêu cầu SV K53 làm khóa luận tốt nghiệp – T. Công chuẩn bị trình bày các nội dung sau:

1. Tên đề tài

2. Các loại số liệu, tài liệu đã thu thập được (giới thiệu bản photo)

Read more…

Phần mềm thực tập môn Hệ thống thông tin địa lý

10/02/2012 Leave a comment