Archive

Archive for the ‘Môn học: Tin học ứng dụng vẽ bản đồ’ Category

Download phần mềm Môn học Tin học ứng dụng vẽ bản đồ

08/12/2011 Comments off

Môn học Tin học ứng dụng vẽ bản đồ yêu cầu SV:

1. Thành lập bản đồ địa chính bằng FAMIS từ số liệu đo

2. Số hóa, biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Click vào đường dẫn sau để download chương trình cài đặt các phần mềm, hướng dẫn cài đặt và số liệu thực tập:

Download cac phan mem lam Ban do 

Advertisements