Archive

Archive for the ‘Môn học: Hệ thống Thông tin Địa lý’ Category

Hướng dẫn cài đặt Arcview

12/03/2012 Leave a comment

Huong_dan_cai_dat_Arcview

Advertisements

Phân công chuyên đề Môn Hệ thống thông tin Địa lý

08/03/2012 Leave a comment

Phan_cong_Lop_thu_2

Phan_cong_Lop_thu_3

Phan_cong_Lop_thu_4

Phan_cong_Lop_thu_5

Sau khi xem danh sách phân công, các nhóm Download đúng chuyên đề của nhóm mình.

 

Download chuyên đề môn Hệ thống Thông tin Địa lý

08/03/2012 Leave a comment

Chuyên đề

Lưu ý: Sinh viên download đúng chuyên đề theo danh sách phân công (xem ở Website này)

Phần mềm thực tập môn Hệ thống thông tin địa lý

10/02/2012 Leave a comment

Bài giảng thực tập GIS

11/01/2012 Leave a comment

Giới thiệu Môn học Hệ thống Thông tin Địa lý

15/11/2011 Comments off

Mon hoc gom 30 tiet

Download Bài giảng Môn học Hệ thống thông tin Địa lý

15/11/2011 Comments off