Home > Công tác > Viết báo cáo thực hành môn HTTT BĐS

Viết báo cáo thực hành môn HTTT BĐS

08/05/2012
  • Sinh viên học học phần HTTT BĐS làm báo cáo thực hành gồm 3 bài (2, 3 và 4), trình bày chi tiết mục đích, các bước thực hiện và kết quả từng bước.
  • Báo cáo làm theo nhóm làm chuyên đề (Cả nhóm viết chung 1 báo cáo).
  • Nộp file Word báo cáo cùng với file chuyên đề, hạn cuối ngày 18/05/2012.

 

 

 

Advertisements