Home > Môn học: Hệ thống Thông tin Địa lý > Phân công chuyên đề Môn Hệ thống thông tin Địa lý

Phân công chuyên đề Môn Hệ thống thông tin Địa lý

08/03/2012

Phan_cong_Lop_thu_2

Phan_cong_Lop_thu_3

Phan_cong_Lop_thu_4

Phan_cong_Lop_thu_5

Sau khi xem danh sách phân công, các nhóm Download đúng chuyên đề của nhóm mình.

 

Advertisements