Home > Công tác > Hướng dẫn SV K53 – T.Công hướng dẫn, trình bày báo cáo tiến độ đợt 1

Hướng dẫn SV K53 – T.Công hướng dẫn, trình bày báo cáo tiến độ đợt 1

13/02/2012

Yêu cầu SV K53 làm khóa luận tốt nghiệp – T. Công chuẩn bị trình bày các nội dung sau:

1. Tên đề tài

2. Các loại số liệu, tài liệu đã thu thập được (giới thiệu bản photo)

3. Trình bày tóm tắt lần lượt từng loại số liệu, tài liệu trên

4. Các loại số liệu, tài liệu còn lại phải thu thập (chưa thu thập được – Lý do?)

5. Trình bày các file dữ liệu (nếu có)

6. Các ý kiến khác (nếu có)

Yêu cầu mỗi SV trình bày trực tiếp (nói) không quá 5 phút.

SV từng nhóm đề tài hẹn lịch làm việc với thầy để trình bày một lần.

NDCong

Advertisements