Home > Công tác > SV lớp CĐ K1 QLĐĐ – khóa luận TN

SV lớp CĐ K1 QLĐĐ – khóa luận TN

27/12/2011

Sinh viên lớp CĐ khóa 1 QLĐĐ làm khóa luận tốt nghiệp

Lịch: 30/01/12 – nộp đề cương (2 bản đủ chữ ký, dấu xác nhận)

1. Vy Trung Quang – sdt: 01692146612

Đánh giá 13 nội dung công tác QLĐĐ

2. Phạm Thị Hông Thắm –  sdt: 01649628211

Đánh giá 1 nội dung công tác QLĐĐ

 

 

Advertisements