Home > Công tác > Hướng dẫn viết đề cương, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp

Hướng dẫn viết đề cương, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp

27/12/2011

Cho khóa luận tốt nghiệp (SV đại học, cao đẳng chính quy)

Quy_dinh_khoa_luan

Cho chuyên đề tốt nghiệp (SV đại học hệ vừa học vừa làm và hệ liên thông)

Quy_dinh_chuyen_de

Advertisements