Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai....

Tri do ban do dia chinh

10/04/2013 Leave a comment

Tri do ban do dia chinh

Advertisements

Viết báo cáo thực hành môn HTTT BĐS

08/05/2012 Leave a comment
  • Sinh viên học học phần HTTT BĐS làm báo cáo thực hành gồm 3 bài (2, 3 và 4), trình bày chi tiết mục đích, các bước thực hiện và kết quả từng bước.
  • Báo cáo làm theo nhóm làm chuyên đề (Cả nhóm viết chung 1 báo cáo).
  • Nộp file Word báo cáo cùng với file chuyên đề, hạn cuối ngày 18/05/2012.

 

 

 

Bài giảng HTTTBĐS (phần LT)

01/05/2012 Leave a comment

Tiểu luận môn HTTT BĐS

01/05/2012 Leave a comment

Cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính (Môn HTTT BĐS)

15/04/2012 Leave a comment

File ảnh bản đồ – thực tập môn HTTT bất động sản

08/04/2012 Leave a comment

Phần mềm Mapinfo 6.0 (môn học Hệ thống thông tin đất)

23/03/2012 Leave a comment

Download Mapinfo 6.0 + Modul Tao vung (cho MicroStation)